تبلیغات
حدیث.اموزش.خداشناسی - ایا دوستی با دختر حرام است ؟

حدیث.اموزش.خداشناسی

ایا دوستی با دختر حرام است ؟

چهارشنبه 14 شهریور 1386

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                   

 

امروز یكی از دوستانم از من پرسید آیا دوستی با دختر در صورتی ك مفسده در ان نباشد حرام است من هم جواب مثبت به وی دادم و به استفتا ء مراجع استناد كرد م وهمچنین دلیل دیگر من این بود كه خیلی بعید است كسی كه دوست دختر دارد –از سوی هوای نفسش- تحریك به فحشا نشود ولی باز با همه ی احترامی كه به مراجع دارم فتوای آنها وحی منزل نیست و از این انسان ممكن خطا – نه جایز خطا – اشتباه امری عادی است و همه اشتباه میكنند پس من به ناچار به دنبال احادیث رفتم كه حدیثی در این باره پیدا نكردم!!! ولی از حدیث معتبرتر آیه قرآن است چون در احادیث ممكن است تحریف صورت گرفته باشد. من این دو آیه را مینویسم كه دیگر حرف و حدیثی  من باب این مسئله نداشته باشیم.                                                                                                      

پیام سیاسی: قبل از اینكه آیات را بیان كنم خاطره ای را بازگو میكنم . در یكی از فیلم های انتخابای كاندید های ریاست جمهوری آقای كاندیدا در جواب سوال یك دانشجو مبنی بر مشكل داشتن این نو دوستی گفتند: در صورتی كه پدر و مادر آن دو بدانند اشكالی ندارد. من در جواب ایشان آیات زیر را مینویسم قضاوت را دیگر به خودتان واگذار میكنم.                                                                                                                        

 ۱) و اتوهن اجورهن بالمعروف غیر مساحفات  و لا متخضات اخدان (قسمتی از ایه 25 سوره نسا)                  

یعنی: و مهر انها (كنیزان)  را به خودشان بدهید در صورتی كه پاكدامن باشند نه مرتكب زنا آشكار شوند و نه دوست پسر پنهانی بگیرند.

                                                                                                             

۲) اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مساحفین و لا متخذی اخدان

یعنی : هنگامی كه مهر انها را بپردازید و پاكدامن   باشید نه زناكار و نه دوست دختر پنهانی و نامشروع بگیرید

                            و سلام علی موسی الرضا (ع)     [ چهارشنبه 14 شهریور 1386 - 12:09 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علیرضا ] [عمومی , ] [+]